25. mars - 21. mai

Afterglow

Afterglow er en totalinstallasjon med lys, skulptur og maleri som tar publikum med på en reise i tid og rom, gjennom drømmelandskap og frosne øyeblikk fra tenkte science fiction-filmer. Josefine Lyches kunst reflekterer over grunnleggende strukturer av skjønnhet og mystikk i naturen, mennesket og verdensrommet. Tittelen Afterglow viser til betydninger som etterglans, lysskjær, optiske fenomener i universet eller en følelse som henger igjen etter en god opplevelse.

Josefine Lyche (f. 1973) er utdannet ved Statens Kunstakademi. Hun har stilt ut på gallerier og museer både nasjonalt og internasjonalt. Nylige utstillinger er: Stargaze på Kristiansund Kunsthall (2022), Høstutstillingen (2022) og Illuminations på QB gallery, Oslo (2021). Lyche er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Caviar Factory, Oslo kommunes kunstsamling og DNB.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Afterglow

Afterglow is an installation of light, sculpture and painting that takes the viewer on a journey in time and space, through dreamlike landscapes and frozen moments from imagined science fiction films. Josefine Lyche’s art reflects on basic structures of beauty and mysticism of nature, human beings and outer space. The title Afterglow has connotations of radiance, glow, optical phenomena in the universe or the residual sensation after a pleasant experience. Josefine Lyche (b. 1973) is a graduate of the National Academy of Fine Arts, and has exhibited at galleries and museums at home and abroad. Recent exhibitions include Stargaze at Kristiansund Kunsthall (2022), the Autumn Exhibition (2022) and Illuminations at QB gallery, Oslo (2021). Lyche’s work has been acquired by the National Museum, Caviar Factory, the City of Oslo Art Collection and DNB.

Støttet av / supported by Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond