Kåre Nordvik (1938) er for de fleste mest kjent for sine landskapsmalerier. Den sanselige nærheten til naturen har vært hans hovedmotiv i de fleste naturmaleriene som presenteres her. Nordvik sier at han som maler føler større nærhet til musikkens abstrakte form enn det figurative tolkbare. Dette kan synes som et paradoks, i og med at de fleste av bildene hans er figurative. Likevel har behovet for å arbeide med gjenkjennbare former vært en nødvendig referanse eller inngangsport til maleriet. Abstraksjonene er til sist, uansett uttrykksform, den endelige utfordringen. Den blir et møtested for de ulike innfallsvinklene til billedspråket. Teknisk arbeider han med det lagdelte maleriet. Fra en bunntone i tørr eller halvtørr tilstand bygger jeg gravis opp maleriet. Flere overmalinger som delvis skrapes vekk igjen. Noen ganger benyttes knust marmor i undermalingen sammen med akrylmaling for å oppnå grove stofflige uttrykk. I kunstbanken vises blant flere naturmalerier en lang utmarksfrise som strekker seg over tre paneler.

-Collagene som vises i utstillingen kan oppsumeres som fabuleringer over den tiden jeg lever i, sier Kåre Nordvik. Collager fra ukeblader, aviser og media er satt inn i en malerisk sammenheng og består av varierte teknikker. Blant disse bildene kan nevnes tre høye arbeider som er dekket med stofflig papir og akrylmaling. Det er, uansett teknikker og matriale, det maleriske språket Kåre Nordvik har lagt vekt på i sine arbeider.