Kari Aasen (1950) og Karina Herteig (1951) arbeider i denne utstillingen med skulpturelle objekter. Det er gjenstander som ofte lages i serier. Objektene er variasjoner over samme form og utført i lakk, kobber og marmor. Aasen arbeider ut fra organiske former som har vide assosiasjonsfelt. De kan minne om koraller, frøkapsler eller indre organer.