Glasskunstneren Kari Mølstad (1977) lager både bruksglass og unike glassarbeider. Hun blåser former som hun bearbeider med sliping eller saging for å få frem ulike strukturer og kontraster i glasset. Karakteristisk for Mølstad er at hun bruker stadig nye håndverksmessige grep når hun arbeider med glassets overflater og dets evne til å kommunisere. Ved hjelp av ulike teknikker søker hun etter refleksjoner og optiske effekter i glasset. Vann er et stadig tilbakevendende tema i hennes kunst med sin overflate, gjennomsiktighet og spekteret av farger og nyanser. Arbeidene hennes kan gi assosiasjoner til denne livsviktige ressursen, og hun ønsker gjennom sitt kunstneriske uttrykk å videreformidle behovet for og ønsket om å ta vare på den. Kari Mølstad bor på Lillehammer og arbeider på glassblåserbedriften Hett Glass i Fabrikken.