Som keramiker arbeider Øverseth (1960) i en flere tusenårig håndverkstradisjon med å framstille kar til servering, oppbevaring og til seremoniell bruk, spesielt knyttet til fruktbarhetskultusen. Hun ønsker igjen å ta i bruk i steingodsleira og gjennom den bringe fokus på de seremonielle karene. De fleste mennesker i dagens Norge forholder seg til mat som en selvfølge og Øverseth vil se på vårt forhold til den daglige føden og forståelse av jordbrukskulturen. Hun har tidligere har gjort seg bemerket med støpte porselensobjekter, kar og fat utført i kontrastrike og presise former.