«Vil du sjå sleiva mi? Den eg akkurat spikka. Den eg akkurat spikka. Eg spikka den ut av bjørka som stod i skogen. Som stod i skogen.» Dette er de første strofene i en sang Karianne Stensland (1969) har skrevet om ei sleiv, en bruksgjenstand, et kunstverk. Sentrale tema hos Stensland er undersøkelser og reformuleringer rundt hva arbeid og kunst kan være, og om kjønn, makt og rang. Improvisasjon, humor, alvor og tvil er utgangspunkt for mange av kunstprosjektene. I Kunstbanken fortsetter hun denne diskusjonen og sin rastløse higen etter det helt enestående kunstverket. Stensland har master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim, og teaterstudier ved Det statlige teaterakademiet i St. Petersburg. Hun var aktiv i den skandinaviske kunstgruppen High Heel Sisters, og var en av initiativtakerne til Marienborg prosjektrom og atelierfellesskap i Trondheim. I 2014 ble hun utnevnt til fylkeskunstner i Sør-Trøndelag.


“Would you like to see my ladle? The one I just whittled. The one I just whittled. I whittled it from the birch that stood in the forest. That stood in the forest.” These are the first lines in a song Karianne Stensland (b. 1969) has written about a ladle, an everyday utensil, a work of art. Central themes in Stensland’s work are explorations and reformulations of what work and art can be, and about gender, power and rank. Improvisations, humour, seriousness and doubt form the starting point for many of her art projects. For the exhibition in Kunstbanken, she continues this discussion, and her relentless search for the ultimate, unique work of art. Stensland holds a master’s degree from the Trondheim Academy of Fine Art and has studied theatre at the Russian State Institute of Performing Arts in Saint Petersburg. She was active in the Scandinavian art group ‘High Heel Sisters’, and was one of the initiators behind Marienborg project room and art studio in Trondheim.