Denne utstillingen er Knut Wold (1953) sin første separatutstilling. I hovedsak arbeider han med geometriske skulpturer i stein, tre og torv. Wold har deltatt på, og vært med på å initiere mange kunstprosjekter og workshops, blant annet ART-prosjektene i Hamar og Stange. Han har også utført mange kunstoppdrag i offentlige rom. Om arbeidsprosessen sier han: Utvelgelsen av steinblokkene, trestammene og torvblokkene er en langvarig, vanskelig og ganske merkelig del av det arbeidet som stort sett fører til det jeg kaller en ferdig skulptur. Gjennom bearbeidelsen av emnet kommer noe til syne som jeg kanskje bare så
vidt kan ane ved utvelgelsen.

Utstillingen vil bestå av flere store og noen små skulpturer. Det meste er nyprodusert til utstillingen. Wold vil i samme periode vise skulpturer på gården sin, Sørum, i Stange. Det vil foregå formidling til skoleelever (DKS) på begge stedene.

Åpne omvisninger på Sørum ( se kart) v/Knut Wold
Søndag 25. august kl 15 – 16
Lørdag 31. august kl 13-14
Lørdag 7. september kl 13-14
Søndag 29. september kl 13-14

Velkommen – fri entré!


Knut Wold, sculpture
This exhibition is Knut Wold’s first solo exhibition. He mainly works with geometrical sculptures from stone, wood and peat. Wold (1953) has participated at and co-initiated numerous art projects and workshops, including the ART projects in Hamar and Stange. He has also received many public art commissions. About the work process, Wold says: The selection of stone slabs, tree trunks and peat blocks is a time consuming, difficult and quite strange part of the work which by and large leads to making what I would call a finished sculpture. Through processing the material, something emerges that I perhaps barely
sensed when starting out.

The exhibition will comprise several large and some small sculptures, most of which have been made for this exhibition. During the same period, Wold will exhibit sculptures at his farm, Sørum, in Stange municipality.