Kristin Sæterdals (1963) kunstnerisk uttrykk er billedvev – en håndverkstradisjon med røtter i førhistorisk tid. Hun vever store billedtepper som tematiserer menneskets forhold til teknologi. Motivene er inspirert av populærkultur og science fiction. Slik oppstår det en spenning i arbeidene mellom den flere tusen år gamle veve-teknikken og det fremtidsfabulerende innholdet i arbeidene.  Arbeidene hennes konstrueres møysommelig og kronologisk. Bildene lages ved at én og en tråd legges inn i veven for hånd og blir en sammensmelting av motiv og materiale. Billedvev har skulpturelle kvaliteter og kan betraktes fra alle sider, noe hun ofte understreker ved å henge teppene fritt i rommet. I Kunstbanken viser hun både eksisterende og nyprodusert billedvev og installasjon med tematikk teknologi og overvåkingssamfunn.


KRISTIN SÆTERDAL  – Surveillance

Kristin Sæterdal’s (1963) artistic expression is tapestry – a craft with roots from pre-historic times. She weaves large tapestries that thematise the relationship between humans and technology. The motifs are inspired by popular culture and science fiction. As such she creates a tension between the several thousand year weaving tradition and the futuristic subject matter of the works. Her tapestries are made meticulously and chronologically by placing each thread in the loom by hand where it melts into the material and the motif. Tapestries have sculptural qualities and can be viewed from all sides, something she underpins by hanging them up freely in the room. In Kunstbanken she shows both existing and new tapestries and installations thematically rooted in technology and surveillance based societies.