Kristin Ytreberg (1945) er utdannet arkitekt og billedkunstner. Hun arbeider med skulptur og installasjon, ofte med assosiasjoner til scenografi eller ikke-funksjonelle interiører. Rommets særpreg er sterkt styrende for utformingen av installasjonene. Hennes installasjon i Kunstbanken har form som tablåer med modelldukker, og har innslag av fotografi og video. Installasjonen iscenesetter eller rekonstruerer situasjoner, minner og drømmer.