Vi satser på å gjennomføre festivalen med et vell av inspirerende aktiviteter og kunstopplevelser for hele familien. Vi gleder oss til å møte dere til våren!

I 2018 arrangerte Kunstbanken, sammen med billedkunstnerne og kunsthåndverkerne i Hedmark og Oppland, for første gang en kunstfestival over to dager. Nærmere 50 kunstnere fra regionen bidro til festivalen på ulike vis og gjorde den til en suksess med stor publikumstilstrømning.

Nå fylles Kunstbanken igjen med morsomme og inspirerende aktiviteter og kunstopplevelser for hele familien. Det blir et vell av fantastiske opplevelser som workshops for barn og voksne, filmvisninger, presentasjoner av kunstneriske teknikker, kunstnerskap og underholdning. Det blir også enkel servering. I år utvider vi dessuten med et «fotohjørne» og det blir selvfølgelig et stort kunstmarked med salg av kunst og kunsthåndverk.

Følg med på kunstbanken.no for detaljert program.


Hamar Art Festival

In 2018 Kunstbanken organised its first two-day art festival together with artists in Hedmark and Oppland. Around 50 artists from the region contributed to the festival in different ways and made it a huge success with the public flocking to take part.

Once again Kunstbanken will be filled with fun and inspiring activities and artistic experiences for the whole family. There will be a wealth of fantastic experiences such as workshops for kids and adults, films and presentations of artistic techniques and oeuvres. There will also be entertainment and a basic selection of food and drink. An additional feature this year is a ‘photo corner’ and there will of course be an extensive art fair with art and handicrafts for sale.

Keep informed on kunstbanken.no for up to date details.