18. - 20. oktober

Kunstfestivalen i Hamar ble arrangert første gang i 2018. Festivalen arrangeres i samarbeid med organisasjonene for billedkunstnerne og kunsthåndverkerne i Innlandet, og den viser den høye kvaliteten og store variasjonen i uttrykket til de profesjonelle kunstnerne i regionen. Kunstfestivalen er en ettertraktet begivenhet med stor publikumstilstrømning, takket være et stort engasjement fra kunstnerne som bidrar.
I 2024 fyller Hamar 175 år, og Kunstbanken ønsker å være med på feiringen. Vår markering blir en utvidet kunstfestival med bred appell og et variert, engasjerende og spennende program. Festivalen vil inneholde kunstprosjekter og utstillinger i større format, og det vil legges vekt på formidling og interaktivitet, også for barn og unge publikumsgrupper. Ett eller flere av prosjektene rettet mot barn og ungdom vil bli stående som et utvidet formidlingstilbud ut jubileumsåret.
Kunstfestivalen 2024 er støttet av Hamar kommune.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Art Festival in Hamar 2024
The Art Festival in Hamar was first held in 2018. The festival is organized in collaboration with organizations for visual artists and craftspeople in Innlandet, and it showcases the high quality and wide variety of expression of professional artists in the region. The art festival is a sought-after event with a large turnout, thanks to the great commitment of the artists who contribute. In 2024, Hamar will celebrate its 175th anniversary, and Kunstbanken wants to be a part of the celebrations. Our commemoration will be an expanded art festival with a broad appeal and a varied, engaging and exciting program. The festival will include art projects and exhibitions in larger formats, and emphasis will be placed on involvement and interactivity, including for children and young audiences. One or more of the projects aimed at children
and youth will continue as an expanded offer throughout the jubilee year.
The Art Festival 2024 is supported by Hamar municipality.