Doldrums
stillebelte

Jeg kaller utstillingen Doldrums siden de fleste arbeidene er laget i koronatiden.

Tekstilene mine består av mindre elementer sammensatt til en helhet. De forskjellige arbeidsprosessene fascinerer og utfordrer hele tiden og det er helt essensielt for meg å farge alle tekstilene selv. Til fargingen anvender jeg shiboriteknikken, den japanske betegnelsen på innfarging med ulike reserveringsteknikker, som jeg bruker til både ull og silke. Materialet i veggteppene er en tettvevet vadmel, som gjør det mulig å bygge opp tekstiler med tredimensjonale uttrykk, som samtidig er stabile og holder formen. Teppenes konstruksjon består av et antall mindre stoffbiter hvor utgangspunktet ofte er en enkel geometrisk eller organisk form som har mange kombinasjonsmuligheter. Stoffbitene skjæres ut, farges i flere omganger og sys sammen for hånd til moduler som igjen sys sammen til ønsket helhet og størrelse.

Noe av det jeg liker best med denne arbeidsmetoden er mulighetene for gjenbruk. Hvis jeg ikke er fornøyd med resultatet kan biter eller deler demonteres, eventuelt farges på nytt og monteres inn i en ny sammenheng.

Aase Marie Brun