Kunstnerpresentasjon i Kunsthjørnet f.o.m. 18. desember 2020 - 11. april 2021.

Jeg arbeider i en variasjon i uttrykk fra det (urban) pop-artistiske til det noe ekspressivt figurative og abstraherte, gjerne med innslag av gatekunst, eller i en kombinasjon av disse. Variasjonen kommer av årevis arbeide, nysgjerrighet og utprøving med materialbruk og struktur, og iboende kjærlighet til håndverket.

Kretser mye rundt det figurative, i motivene og i tematikken. 

Skikkelsene kan til tider se «enkle» ut, men gjerne med et dypere budskap, være seg humor eller alvor, det vakre eller det sære, eller tendenser i samfunnet øvrig.

Resultat av flere års arbeid nedlagt hvor det arbeides på mange lerret samtidig, gjennom forskjellige perioder og utprøving av materialbruk og struktur som gir et variert uttrykk, men med en identitet.

Blyantskisser fra øyeblikk gjerne flere år tilbake, er ofte et utgangspunkt eller en inspirasjon for et bilde jeg jobber med.

Andre ganger oppstår motivet impulsivt underveis, maleriet lever sitt eget liv og vokser frem og endrer seg med tid og strøkene. 

Situasjoner, øyeblikk eller stemninger erindres, eller kan anes i senere overflater. 

Eventuelle feil underveis kan godt få sette sine spor, og beholdes, som dannelse av nye overflater som oppstår lag på lag. 

Sammen med bruk av forskjellige medium, struktur, pussing, skraping, tegning – gir bildene en følelse av dybde.  

Sånn blir prosessene gjennom uker, måneder eller år, stemningene og øyeblikkene, underveis en del av den ferdige bildeflaten.

Andre ganger faller «bildet» på plass relativt hurtig.

Normalt kjenner jeg «viljen» i bildet i form av en magefølelse, som sammen med følelsen av kontrast og harmoni, kaos og orden, det uplanlagte med det planlagte som tilslutt utgjør et ferdig maleri.

Sånn sett er jeg heller ikke så avhengig av tilbakemeldingen på dette stadiet, da arbeidet gjerne styres av disse følelsene og avgjør hvor man befinner seg i bildet underveis.

Oftest finnes en ide om noe når jeg starter. Den følger meg en stund, men ettersom jeg jobber meg inn i prosessen, bleknes ideen hen, det impulsive tar over og man maler «innenfra og ut» og maleriet tar over kontrollen.

Herfra aner jeg ikke helt hvor lang tid det tar før jeg er ferdig, og heller ikke hvordan bildet blir til slutt. Det kan oppleves veldig frustrerende, til det endelig løser seg og faller på plass i en slags helhet jeg kan leve med.

Og fordi man oftest arbeider alene, og kanskje til og med må arbeide alene, dyrker jeg gjerne dette frem ved å trå ut av komfortsonen og lete etter veien jeg vil gå videre.

Jeg befinner meg i en sone, en egen «kreativ boble» som synes påkrevet for å komme videre i det stadiet, og som det føles viktig og ikke bryte eller forstyrre.

Slik blir bildene forskjellige da min indre stemme og drivkraften styrer forløpet, og det skapes en evig dialog i jakten på det udefinerbare.

Inspirasjonen er alltid tilstedeværende og finnes overalt i møte med mennesker, i møte med meg selv, tendenser i samfunnet, tilstedeværelse fysisk og mentalt, i musikk og stemninger. 

Jeg arbeider på denne måten som selvsagt kan endre seg, da jeg føler nysgjerrigheten, undersøkende i motiv, form, farge, teknikk og medier og kjærligheten til håndverket, sammen med den evige jakten som gjør at jeg hele tiden ønsker mer, søker videre og lærer nytt.

Den lærer meg og gir mitt uttrykk en identitet.

Hvis jeg gjennom det kan fange en interesse, i dialog med betrakter så har jeg oppnådd noe. 

Men målet ligger fortsatt der, for jeg kan ikke la være, jeg kan ikke slutte. 

Det er læren og livet til min kreativitet. «Ergo sum=derfor er jeg».