De siste par årene har Anne Bekkelund arbeidet med en skriveprosess hvor egne tekster blir til selvstendige kunstneriske uttrykk. På veggen i foajeen i Hedmark Fylkeshus henger noen objekter fra skriveprosjektet TEKSTER. Disse er resultatet av en lengre prosess med det skriftlige uttrykket som kunstnerisk virkemiddel. Med et poetisk og filosofisk uttrykk ønsker hun å visualisere ulike former av begreper som tid og handling. Objektene som vises i Fylkeshuset på Hamar inneholder fortellinger om menneskenes forhold til naturen og det naturlige.

I bildet TIDSPUNKTER, som også henger på veggen i foajeen, vises tydelig interessen for alle slags tekstlige uttrykk på papir. Gjennom livene våre samler det seg store mengder forskjellige former for personlige, skriftlige og tidsrelaterte dokumenter i ulike papirkvaliteter. TIDSPUNKTER inneholder mange fragmenter av papir fra en periode på 50 år i et kvinneliv.

I 25 år har Anne Bekkelund bodd og arbeidet som billedkunstner i Stange kommune. Hun ble født og vokste opp i Bærum før hun reiste til Stockholm og studerte fire år ved Konstfackskolan. Etterpå flyttet hun til Bergen og gikk fire år på Vestlandets Kunstakademis skulpturlinje. Etter utdannelsen har hun i alle år arbeidet aktivt og profesjonelt med prosjekter og utstillinger både alene og sammen med flere kunstnere. Hun viste skulpturer første gang på Statens Kunstutstilling mens hun studerte i Stockholm og har senere deltatt er tre ganger. Prosjektene, installasjonene og utstillingene har ofte blitt støttet økonomisk av både statlige og kommunale stipend og prosjektstøtte, blant annetfra Norsk Kulturråd. Hun har fått Stange kommunes Kunstnerstipend og Hedmark fylkes Kunstnerstipend.

Anne Bekkelund har alltid arbeidet tredimensjonalt med ulike teknikker, og materialene som benyttes velges på ideenes premisser. De siste årene har hun arbeidet med skulpturer i massivt papir og papircollage. Både på separatutstillingen på Tegnerforbundet i Oslo og i Kunstbanken senere viste hun mange skulpturer og objekter hvor papir var det bærende materialet. På siste separatutstillingene på Norsk skogmuseum i 2013 viste hun et skulpturprosjekt med 15 skulpturer som var dekket av foto med motiv fra det naturlige underlaget vi går på. Noen av disse arbeidene ble med på en vandreutstilling i Hedmark.