Elisabet Norseng arbeider med maleri, fotografi, video og non-figurative arbeider på papir, og i Kunstbankens kafé presenteres hun med akvareller. Arbeidene hennes er åpne og lekne. Enten bildene refererer til natur eller er mer abstrakte, tilstreber hun et antydende og flyktig uttrykk framfor direkte avbildning. For henne er virkeligheten dynamisk og stadig i endring.

Elisabet Norseng er født i Oslo 23. juli 1959.  I mer enn 20 år har hun bodd og arbeidet i Paris, kun avbrutt av noen år i Roma. I 2016 flyttet hun til Hamar. Hun har siden studier tidlig på 80-tallet, bl.a. under Boge Berg og Inger Sitter på Statens Kunstakademi, hatt en omfattende utstillingsaktivitet både i inn- og utland. Norseng har mottatt en rekke stipender og priser, og er innkjøpt av bl.a. Museet for samtidskunst (Nasjonalmuseet).