Kunstnerpresentasjon i Kunsthjørnet 11.12.21 – 20.02.22

I to år har jeg sett frem til dette som for meg er en lettelsens begivenhet, nemlig å kunne vise en utstilling i det offentlige rommet fra disse årenes utvalgte og fullførte arbeider i Tegning og Maleri.

På tross av felles usynlige fiende som gjorde første annonserte åpningsdag umulig og perioden deretter likeså – går vi med friskt mot inn for nyåpning og visning av utstillingen i den resterende perioden frem til 20. Februar.

Saken er at denne visningen betyr noe spesielt for meg. I billedkunsten er det ingen fredfull stillstans, men tvert om en alltid levende utviklingsprosess som må skje i mysteriets billedspråk og i denne fortellingens skjulte eller åpenbarende lyskrets.

Og det siste året i arbeidet mot utstillingen ble dette klarsynet igjen en nesten fredfull glede – i vissheten om den kommende utstillingens sammensette helhet. Denne glede vil jeg dele, ved endelig å kunne fortelle om den – i nye bilder.

-Kjell Nymoen