Liv C Fjellsol er en billedkunstner, med tverrfaglig interesse innen humaniora og samfunnsvitenskap, som bruker kunst for å uttrykke refleksjoner om samtiden; nå med tema omkring individ og samfunn, etikk og teknologi, forskning og formidling, etc. Hun er opptatt av kunstbasert forskning, har skrevet flere artikler og gitt ut to tverrfaglige kunstbøker. Med ustoppelig engasjement, billedkunst og kunnskap, har hun stadig flere spennende prosjekter på gang både nasjonalt og internasjonalt. Fjellsol er svært takknemlig for lokale og internasjonale samarbeid som gjør det mulig å jobbe i hele verden med utgangspunkt i sitt atelier i Norge.

Fjellsol er blant annet medlem av Norske Billedkunstnere, Forskerforbundet, StyreAkademiet, International Woman Artist Federation, og velges periodevis som representant i styrer og komiteer.

«Interaction, reflection, research, discussions and emotions; an extraordinarily curious artist needs it all in order to evolve, and the lines between each aspect are not always clear. The never-ending combinations of academic and artistic projects may seem like a mess, but a complex world makes perfect sense to an interdisciplinary artist. It is all about the humanities and social sciences.» (Fjellsol, Art cares).