Magnar Rismyhr (f. 1950 i Elverum) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstidustriskole (SHKS) og Statens kunstakademi i Oslo 1969-1975.

Magnar Rismyhr er opptatt av det estetiske ved den naturlige naturen og dens lys og fargevekslinger gjennom årsrytmen og døgnrytmen, og ikke minst alle de værmessige vekslingene. Bevaring av uberørte naturområder kommer til å bli viktigere og viktigere i årene som kommer innenfor et helhetsperspektiv for alle levende arter, og da ikke minst for mennesket selv.

To av bildene som vises er fra Rendalssølen, og ett bilde er inspirert av Mathias Blumenthal (1719-1763) som var en av de første landskapsmalere i Norge.