«Bordene har fått liv. De blir nesten som et slags dyr. Bordbena som reiser seg opp fra intet og på dramatisk vis bærer og løfter bordflaten»

Billedkunstner Sissel Schlømer (f. 1960) presenteres her med seks malerier (møbelmalerier)

Bildefortellingene hennes befinner seg i spennet mellom virkelighet og fantasi. De er «øyeblikksbilder», og fungerer som en kontrast til det som skjer rundt oss. Schlømer lager historier som dveler ved noe. Bildene er stillestående, ofte frontale, direkte og åpne. Hun er særlig opptatt av stemninger i rom og det som skjer mellom mennesker og i mennesker.

Variasjon i teknikken preger språket i bildene hennes, samtidig som store, rolige flater er noe som gjentar seg uavhengig av teknikk. Flatene er brukt for å ramme inn objektet og få det til å tre fram, enten det er et møbel eller et menneske. Tomheten som fyller flaten har også noe å si for stemningen, som igjen kan bidra til å gi selve objektet i bildet oppmerksomhet. I tillegg til møblerte rom og mennesker maler hun også gjerne katter.

Schlømer er bosatt i Brumunddal og arbeider innenfor maleri, tegning og grafikk. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektivutstillinger både i Norge og Sverige. I 2004 viste hun separatutstillingen «Rødhettevariasjoner» i Kunstbanken. Hun er blant annet innkjøpt av Høgskolen i Hedmark, og har mottatt Statens utstillingsstipend.