En oversikt over mitt arbeid – jeg arbeider i serier over mange år …

Skogen – et uendelig tema for min kunst. Skiftningene, brytningene i lyset og fargene. Jeg bor i Taigaen (Julussdalen), det store barskogbeltet som strekker seg fra Øst i Norge til Russland. Furuskogen – furumoene, vakker – mystisk og inspirerende.

Jeg har en klassisk billedutdanning fra Kunst- og Håndverksskolen i Oslo med bl. andre Egil Weiglin, Victor Sparre, Jan Radlgruber m.fl. som lærere og var utvekslingsstudent ved Bergen Kunsthåndverkskole, avdeling tekstil, under stofftrykker Elsebeth Rahlff (EU–flaggene i Brussel). Jeg studerte der fordi jeg alltid har vært opptatt av fiber og siden jeg gikk på avdelingen maleri og la fargen på fiber, ville jeg undersøke hvordan fargen gikk inn i fiberet.

Etter endt Kunsthåndverkskoleutdanning på 4 år ville jeg videre og startet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen, fagavdeling visuell kunst/maleri, med eminente undervisere/billedkunstnere: Rune Brynestad, Roddy Bell, Steinar Christensen, Harald Krokstad, Zdenka Rusova, Morten Krogh, Solfrid Mortensen, Gerd Tinglum, Hanne Marie Hansen-Krone m. fl.

Akademiet var akkurat det jeg trengte for å starte min kunstneriske utvikling, jeg fortsatte med tegningen og maleriet og gikk lengre og dypere inn i akvarellens verden.
8 års studietid er lang tid, men helt nødvendig. Hvor veien går videre i maleriet er jeg ikke sikker på. Noen spennende ideer er i ferd med å utvikle seg. En dag kommer en helt ny utstilling.

En annen viktig serie for meg er «Kjøkkenhåndkle». Her arbeider jeg med fiberet og fargeflaten. Serien handler om stedet her jeg bor og over levd liv. Kanskje ikke bare det som har vært, men også livet som leves i dag. Dette er en utrolig arbeidskrevende serie hvor fargene vaskes inn i papiret, lag på lag.

Serien «365 dager og søndag tok jeg fri» – for meg er det viktig å ivareta tegningen og observasjonsevnen. I denne serien arbeider jeg med: det som er kastet, mistet eller lagt igjen – menneskelig aktivitet. I vinterhalvåret, desember-mars, bor og arbeider jeg i Libanon. Dette har vært viktig for min kunstneriske utvikling. Denne serien kommer på utstilling i Galleri Zink på Lillehammer i 2020.

http://tronde.no/