Med større og mindre objekter, bilder, video og videoprojeksjoner viser Lars Paalgard og Jonas Lindstrøm fragmenter fra den private og hjemmekoselige sfæren. Verkene produseres vekselvis i simple og kostbare materialer og teknikker.Lindstrøm arbeider med bokkunst og modeller, og i den senere tid også med monumentalmaleri. Paalgaard har hovedvekten sin i lydinstallasjoner og musikalsk kunst.

Paalgaard og Lindstrøm har tidligere samarbeidet i flere utstillings- og utsmykkingsprosjekter. De arbeider konseptuelt med humor, men med alvorlige undertoner. Tittelen på utstillingen henspiller på at de begge har fylt 50 år. Det skal produseres katalog til utstillingen. Paalgaard og Lindstrøm bor og arbeider i Oslo.