Etter fullførte studier i 2012 ble Lene Kilde (1981) tildelt statens treårige kunstnerstipend og startet arbeidet med sine ståltrådskulpturer. Gjennom dette arbeidet ønsker hun å utfordre tanken om hvor skillet mellom tegning og skulptur går. Ståltrådskulpturene danner utgangspunktet for videre eksperimentering med fravær og nærvær av bevegelse, strek, form og flater. Hun er også opptatt av å studere skulpturenes skyggevirkninger. Betong er et annet materiale hun arbeider med, som en motsetning til de lette og luftige metallskulpturene. Hun har laget en skulptur til undervannsskulpturparken i Grenada som våren 2015 ble senket ned i sjøen på 8 meters dyp. Parken og skulpturene fungerer som kunstige rev for planter og dyr. I tillegg er skulpturparken en ettertraktet severdighet på verdensbasis.