Lene Tori Obel Bugge (1962) vektlegger det skulpturelle uttrykket og liker at beholderne får en «vesen-aktig» fremtoning. Materialet er i hovedsak porselen og arbeidene er plassert i grupper og sammenstillinger. Form, mellomrom, ulike formater, uttrykk, fremstillings-teknikker undersøkes.