24. august - 6. oktober

Puste i takt

Lise Bjørne Linnert (f. 1964) er kjent for sine relasjonelle samarbeidsprosjekter som ofte tar utgangspunkt i en politisk problemstilling og involverer mange deltagere, nål, tråd og farger. Gjennom hendenes arbeid, tid og repetisjoner samles et omfattende materiale som uttrykk for protest og endring. Til utstillingen i Kunstbanken bruker Linnert de samme materialene, men utgangspunktet hennes er personlig og hun bruker kun sin egen hånd. Verket 365 dager består av flere hundre resirkulerte bandasjebiter, i størrelsen 8 x 12 cm. Hver dag bytter hun forsiktig den vevde bandasjen som beskytter treveiskranen hvor mannen hennes får sin intravenøse næring. Hver dag fester hun den brukte bandasjebiten til et akvarellpapir, noterer dato, noen stikkord og vever/tegner med tråd en respons. Første handling er et livsnødvendig ritual, andre handling et kunstnerisk gjentagelsesritual.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Breathing in sync

Lise Bjørne Linnert (b. 1964) is known for her relational collaboration projects, which often take their starting point in a political issue and involve many participants, needle, thread and colours. Through working with her hands, time and repetitions, an extensive material is gathered, as an expression for protest and change. For the exhibition at Kunstbanken, Linnert uses the same materials but her starting point is
personal and she uses only her own hands. The work 365 days comprises several hundred recycled 8 x 12 cm bandage pieces. Each day she carefully changes the woven bandage that protects the three-way stopcock through which her husband receives his intravenous nutrition. Each day she attaches the used bandage piece to a watercolour paper, notes the date, some keywords and weaves or draws a response with thread. The first action is a life-saving ritual, the second action an artistic repetition ritual.