Liv Blåvarp (1956) er en av våre mest anerkjente og originale smykke-kunstnere. Hennes organiske smykker vekker en rekke assosiasjoner til fauna og flora. Hun benytter ulike tresorter og setter dem sammen i uventede kombinasjoner med frodige farger og stor detaljrikdom. Arbeidsprosessen er tidkrevende og den håndverks-messig utførelsen er imponerende. I Kunst-banken viser hun til sammen 15 smykker, deriblant flere helt nye arbeider. Blåvarp bor og arbeider på Østre Toten.