20. januar - 3. mars

Scroll ned for engelsk og polsk tekst. Møt kunstnerne nederst på siden!
Scroll for English and Polish. Meet the artists at the bottom of the page!
Przewiń dla języka angielskiego i polskiego. Poznaj artystów na dole strony!

Polsk multimediautstilling med

Victoria Sara Davis, Stanisław Furman, Tomasz Pobóg-Malinowski og Grzegorz Rogala 

Utstillingen Lovprising av tilfeldighetenes spill er en filmbasert multimediautstilling hvor en sentral idé er tilfeldigheter som oppstår som del av den kunstneriske prosessen. Kunstnerne gjør hver på sin måte, ære på den sterke, polske filmtradisjonen og det polske avantgarde-kunstnerparet Franciszka og Stefan Themersons liv og virke. Som pionerer innen avantgardefilm i Polen var de også viktige i europeiske avantgarde på 1930- og 1940-tallet. Film var et viktig område i Themerson-parets avantgardistiske søken, og utstillingen er en hyllest til dem. Kurator for utstillingen er Malgorzata Sady.

Victoria Sara Davis, Stanisław Furman og Grzegorz Rogala viser nye verk som er laget spesielt for utstillingen. Tomasz Pobóg-Malinowskis dokumentar om Themersonparet; Stefan & Franciszka (1975) vises også.

Tilfeldigheter skapt ved hjelp av kunstig intelligens danner en fortelling og visuelle elementer i Rogalas interaktive installasjon. Tilfeldig gjenopprettet og omredigert filmmateriale skaper uforutsigbare referanser i Davis sin installasjon. Og det var en tilfeldighet som brakte den aspirerende filmskaperen Pobóg-Malinowski til Themerson-parets hjem i London for femti år siden, noe som resulterte i dokumentaren Franciszka & Stefan. Pobóg-Malinowski realiserte over 60 filmer, mange av dem om kunstnere. Basert på et utvalg av disse, og Malgorzata Sadys konsept, har Furman laget et filmatisk essay, der tilfeldigheter og gleden ved å skape er fremtredende elementer.

Utstillingen omfatter også et videoprogram med animasjonsfilm for barn; Aggie og Patchwork Kingdom, tilpasset med norsk tale for anledningen. Filmene er produsert av Serafinski Studio, Warszawa, og produsent er Małgorzata Serafińska-Bosek (f. 1968). Patchwork Kingdom ble i 2023 kvalifisert for konkurransen i den viktigste internasjonale animasjonsfilmfestivalen i Annecy, Frankrike.

Multimediautstillingen Lovprising av tilfeldighetenes spill byr på varierte og mangfoldige, og interaktive, opplevelser for publikum i alle aldre. Selv om teknologien som brukes i de nye arbeidene og installasjonene ikke var tilgjengelig på Themerson-parets tid, går den hånd i hånd med deres eksperimentelle ånd.

Utstillingen inngår i det EØS-finansierte fellesprosjektet Stories. The world is more complicated than our truths about it som gjennomføres av Mazovian Museum i Płock og Kunstbanken fra april 2023 til mars 2024. De polske avantgardekunstnerne Franciszka og Stefan Themerson er de åndelige beskytterne av hele dette norsk-polske samarbeidet, og tittelen på utstillingen er inspirert av Stefan Themersons essay The Urge to Create Visions fra 1937.

 

Victoria Sara Davis
TRACES
Videoinstallasjon. 6 filmer á 3 min

Victoria Sara Davis (f. 1983) sin videoinstallasjon er en poetisk fortelling om de polske kunstnerne Franciszka (1907-88) og Stefan (1910-88) Themerson , og om mennesker Davis har møtt gjennom årene i arbeidet med å bli kjent med Themerson-parets historie. I installasjonen viser de seks fritthengende, tosidige skjermene ulike filmutsnitt.

Davis er født i Polen og vokste opp i Storbritannia. Hun har studert dokumentarfilm på Sorbonne i Frankrike og har vunnet flere priser for filmene sine. Hun er medlem av Europeisk Film Akademi. Victoria Sara Davis sier selv om TRACES:

Min skjebne her i livet har utviklet seg rundt mange forskjellige kulturer, land og liv. Jeg begynte å lage filmer og visuelle dikt for 20 år siden. Kameraet var mitt verktøy for å fryse tiden, for å fange opp, bevare og beholde uforglemmelige mennesker.

TRACES [SPOR] kobler sammen historier, møter, sitater, animasjoner, mine tidligere og fremtidige liv. Gjennom minner, mellom drømmelandskap og landskap, reiser jeg i tid, og følger sporene etter Themerson-paret. Det å rekonstruere og gjenopplive gamle opptak som jeg har samlet gjennom årene med nye inntrykk og historier, er en måte å ta farvel med de som fortalte meg om Franka og Stefan.

Sporene de etterlot seg preget deres liv og arbeid, og mitt. De fleste av dem er ikke lenger med oss, men de er fortsatt til stede på et vis. Møtene med dem fikk meg til å føle at jeg er mindre alene på denne planeten. Jeg trengte å finne en måte å holde dem i live på. Det å gjenskape dem og bringe dem tilbake i denne nye formen, får meg til å føle meg fri og tilkoblet, og mindre alene.

Fortsatt går årene… og ånden består.

Vi er alle konstruert av det vi har mistet. Det er historier som stadig vekker fantasien.

SPOR AV TID, SPOR AV MENNESKER, SPOR AV KUNST, SPOR AV LEVD LIV…

 

Tomasz Pobóg-Malinowski / Stanisław Furman
Serendipity constructed with premeditation
Filmatisk essay. Varighet: 9´ 58´´

Tomasz Pobóg-Malinowski (1940-2015) viet en betydelig del av dokumentararbeidet sitt til kunstnere – filmskapere, grafikere og malere, så vel som såkalte renessansemennesker (i dag omtalt som tverrfaglige), som Franciszka og Stefan Themerson. De dyrebare opptakene som ble gjort av Pobóg-Malinowski i løpet av fire tiår ble brukt til å skape et nytt verk, et parallelt innblikk i verdenen til kunstnerne han besøkte – Franciszka og Stefan Themerson, Quay Brothers, Roman Cieślewicz, Andrzej Wajda, Roman Polanski, Caziel, Topor, Zbigniew Rybczynski, Krzysztof Kieślowski og andre.

«Tilfeldighet konstruert med overlegg» [Serendipity constructed with premeditation] er en selvmotsigende frase formulert av Małgorzata Sady, ganske passende for Tomasz Pobóg-Malinowskis sans for absurd humor. Sady brukte også frasen som en metode, i samarbeidet mellom henne og filmskaperen Stanisław Furman (f. 1973), for å skape dette post mortem-essayet. I arbeidet med filmessayet så man dermed bevisst bort fra konvensjonelle strategier for filmskaping.

Følgende filmer av Tomasz Pobóg-Malinowski er brukt i Furmans filmessay:

Stefan and Franciszka, Breakfast with the Quay Brothers, Ciślewicz, Kaziel, Topor, From Ashes to Diamonds to Ashes, Trip to Parnassus, From Friday to Saturday og Fine Cut.

Filmene ble gjort tilgjengelige av Martin Malinowski, en sønn og arving av Tomasz Pobóg-Malinowski.

 

Grzegorz Rogala
A Couple
Interaktiv videoinstallasjon. Varighet: ca. 5 min

Grzegorz Rogalas A Couple er laget som en kortfilm, skapt ved hjelp av de nyeste algoritmene for kunstig intelligens (KI).

A couple forteller historien om livet og forholdet til et par fiktive kunstnere. De to personlighetene; en kvinne og en mann, presenteres med to individuelle veier som smelter sammen til en, samtidig som de begge opprettholder sin egen karakter. Utgangspunktet var en tekst generert av Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT), altså en KI, som produserer tekst basert på de instruksene den mottar.  Denne teksten laget Grzegorz Rogala en visuell fortelling til. Historien er ikke fullført, men endres tilfeldig for hver visning av filmen. Betrakteren blir derfor ikke presentert for et ferdig og avsluttet arbeid, men flyktige, flytende historier, og visningen aktiveres ved at tilskueren setter seg ned på en benk foran projeksjonen. Den siste filmen laget av det virtuelle paret går igjen i de ulike historiene, som en fellesnevner i Grzegorz Rogalas A Couple. Filmen deres, og selve den interaktive installasjonen, er dedikert til minnet om avantgardekunstnerne Franciszka og Stefan Themerson og eksperimentell film fra første halvdel av 1900-tallet.

Grzegorz Rogala (f. 1956) har en PHD innen intermedia og har i 10 år arbeidet med kunstneriske film, fotografi og interaktiv kunst, samt drevet et filmstuidio siden 1988.

 

Tomasz Pobóg-Malinowski
Stefan & Franciszka
Dokumentarfilm. Varighet: 24´ 44´´

Under studiene ved filmskolen i Łodź stiftet Tomasz Pobóg-Malinowski bekjentskap med Themerson-parets arbeid, etter å ha sett The Adventure of a Good Citizen; den eneste bevarte filmen som ble laget av Themersons-paret i mellomkrigstiden (ifølge det man visste på det tidspunktet). Hans venn Andrzej Klimowski studerte samtidig ved kunstakademiet i Warsawa under Henryk Tomaszewski. Klimowski var en britisk grafisk kunstner og designer med polske røtter. Han begynte også å interessere seg for Themerson-paret, og i 1974 bestemte de to kameratene seg for å dra til London sammen.

De troppet opp ved Themerson-parets leilighet i Warrington Crescent, utrustet med et lånt Bolex-kamera med håndsveiv og kapasitet til å gjøre 25-sekunders opptak, en hjemmelaget båndopptager, noen veldig dyre spoler med Kodak fargefilm og noen tilsvarende billige med sort-hvitt ORWO film fra Øst-Tyskland. Kameratene ble ønsket varmt velkommen og fikk utforske Stefan og Franciszkas verden av fotografier, malerier, tegninger, bøker og filmer. Ved Themerson-parets kjøkkenbord fikk den aspirerende filmskaperen og kompisen hans også privilegiet av å ha mange lange samtaler med paret, mens de koste seg med deilig mat og drikke.

-og slik ble filmen Stefan & Franciszka til; den eneste dokumentarfilmen som ble laget om dem mens de levde. Filmen ble lansert I 1975.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Polish multimedia exhibition
Victoria Sara Davis, Stanisław Furman, Tomasz Pobóg-Malinowski and Grzegorz Rogala 

The exhibition In praise of serendipity is a film-based multimedia exhibition where a central idea is coincidence or chance as part of the artistic process. The artists, each in their own way, honor the strong Polish film tradition and the life and work of the Polish avant-garde artists Franciszka and Stefan Themerson. As pioneers of avant-garde film in Poland, they were also important in the European avant-garde of the 1930s and 1940s. Film was an important area in the Themersons avant-garde quest, and the exhibition is a tribute to them. The curator of the exhibition is Malgorzata Sady.

Victoria Sara Davis, Stanisław Furman and Grzegorz Rogala show new works created especially for the exhibition. Tomasz Pobóg-Malinowski’s documentary about the Themersons Stefan & Franciszka (premiered in 1975) complements the commissioned works.

Chance aided by artificial intelligence constructs a narrative and visuals in Rogala’s installation. Accidentally found and edited film materials create unpredictable references in Davis’s installation. And it was a coincidence that brought the aspiring filmmaker Pobóg-Malinowski to the house of the Themersons in London fifty years ago. This late documentary filmmaker realized over 60 films, many of them about artists. Stanisław Furman edited them according to Malgorzata Sadys «method» of serendipity constructed with premeditation, creating a cinematographic essay in which chance and joy of creating are the main factors.

The exhibition also includes a video programme with animated films for children; Aggie and Patchwork Kingdom, adapted with Norwegian speech for the occasion. The films are produced by Serafinski Studio, Warsaw, and the producer is Małgorzata Serafińska-Bosek (b. 1968). In 2023, Patchwork Kingdom qualified for the competition in the most important international animation film festival in Annecy, France.

The multimedia exhibition In praise of serendipity offers varied and diverse, also interactive, experiences for the audience of all ages. Although the technology used in the new works and installations was not available at the time of the Themersons, it goes hand in hand with their experimental spirit.

The exhibition is part of the EEA-funded joint project Stories. The world is more complicated than our truths about it, which is carried out by the Mazovian Museum in Płock and Kunstbanken Centre for Contemporary Art from April 2023 to March 2024. Franciszka and Stefan Themerson are the spiritual patrons of this entire Norwegian-Polish collaboration, and the title of the exhibition is inspired by Stefan Themerson’s 1937 essay The Urge to Create Visions.

 

Victoria Sara Davis
TRACES
Video installation. 6 films á 3 min

The video installation by Victoria Sara Davis (b. 1980) is a poetic narrative about the Polish artists Franciszka (1907-88) and Stefan (1910-88) Themerson , and about people Davis has met over the years, in the process of getting to know the Themersons history. In the installation, the six free-hanging, two-sided screens show various film excerpts.

Davis was born in Poland and grew up in the UK. She studied documentary film at the Sorbonne in France and has won several awards for her films. She is a member of the European Film Academy. Victoria Sara Davis about TRACES:

My destiny in life has been evolving around many different cultures, countries and lives. I started making movies and visual poems 20 years ago. My camera was a vehicle to freeze the time, to capture people who are unforgettable. 

TRACES connects stories, encounters, quotes, animation work, my past and future lives. Through memories, between the dreamscape and landscape, I travel in time, following the traces of Themersons. Reconstructing and reviving old footage which I have gathered over the years with new impressions and stories, is a way of saying goodbye to those who were telling me about Franka and Stefan.

The traces they left imprinted on their life and work and on mine. Most of them are no longer with us, but they are still present somehow. Those meetings made me feel I am less alone in this planet. I needed to find a way to keep them alive. To bring them back in the new form, reinvent them makes me feel less alone, free and connected.

Today – as years go by again… the spirit goes on.

We are all constructed by what we have lost. There are stories constantly inspiring imagination.

TRACES OF TIME, TRACES OF PEOPLE, TRACES OF ART, TRACES OF LIVING …

 

Tomasz Pobóg-Malinowski / Stanisław Furman
Serendipity constructed with premeditation
Cinematographic essay. Duration: 9´ 58´´

Tomasz Pobóg-Malinowski (1940-2015) devoted a substantial part of his documentary oeuvre to artists – filmmakers, graphic artists and painters as well as renaissance figures (nowadays referred to as interdisciplinary) such as Franciszka and Stefan Themerson. The precious footage shot by Pobóg-Malinowski over the course of four decades was used to create a new work, a parallel insight into the world of the artists he visited – Franciszka and Stefan Themerson, the Quay Brothers, Roman Cieślewicz, Andrzej Wajda, Roman Polanski, Caziel, Topor, Zbigniew Rybczynski, Krzysztof Kieślowski and others.

Serendipity constructed with premeditation is a contradictional phrase formulated by Małgorzata Sady, fitting for Tomasz Pobóg-Malinowski´s sense of absurd humor. Sady also turned it into a method that was used in her collaboration with filmmaker Stanisław Furman, to bring this post-mortem essay into being. Consequently, the conventional strategies of filmmaking were deliberately rejected during the editing of the films by Pobóg-Malinowski.

Films by Tomasz Pobóg-Malinowski used in this cinematographic essay:
Stefan and Franciszka, Breakfast with the Quay Brothers, Ciślewicz, Kaziel, Topor, From Ashes to Diamonds to Ashes, Trip to Parnassus, From Friday to Saturday and Fine Cut.

The films were made available by Martin Malinowski, a son and heir of Tomasz Pobóg-Malinowski.

 

Grzegorz Rogala
A Couple
Interactive video installation. Duration: approx. 5 min

Grzegorz Rogala´s A Couple in a short film form entirely generated by the latest algorithms of artificial intelligence (AI).

A couple tells the story of the life and relationship of a pair of fictional artists. Its starting point was a text generated by Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT); an AI that produces text based on instructions given to it. Grzegorz Rogala created a visual story to the text, but it is not a completed story as it changes randomly with each screening of the film. The viewer does not get a finished, closed piece but elusive, flowing stories.

The final film created by the virtual couple appears in all the stories, as the common denominator of Grzegorz Rogala´s A Couple. Their film and the interactive installation itself are dedicated to the memory of avant-garde artists Franciszka and Stefan Themerson and the experimental cinema of the first half of the 20th century.

Grzegorz Rogala (b. 1956) has a PHD in intermedia and has worked for 10 years with artistic film, photography and interactive art, as well as running a film studio since 1988.

 

Tomasz Pobóg-Malinowski
Stefan & Franciszka
Documentary. Duration: 24´ 44´´

Tomasz Pobóg-Malinowski became acquainted with the Themersons during his studies at Łodź Film School, having watched The Adventure of a Good Citizen. This was their only surviving – and available in Poland – film made during the interwar period (according to what was known at the time). Andrzej Klimowski, a British graphic artist with Polish roots and Tomasz’s friend, at the time studying at the Warsaw Academy of Fine Arts under Henryk Tomaszewski, got interested by the Themersons, too. In 1974 they decided to go to London together.

Armed with a borrowed Bolex camera with a hand crank capable of shooting 25-second takes, a homemade cassette recorder, some very expensive reels of Kodak color film and a few reels of cheap black-and-white East German ORWO film, they showed up at the Themersons’ apartment on Warrington Crescent. They were warmly welcomed and given permission to explore Stefan and Franciszka´s world of photographs, paintings, drawings, books and films. The aspiring filmmaker and his graphic artist friend had the privilege of having long conversations at the Themersons’ kitchen table, enjoying delicious food and drinks.

– and that’s how the film Stefan & Franciszka, the only documentary film made about them during their lifetime, came to being. It was released in 1975.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Pochwała szczęśliwego przypadku to wystawa multimedialna prezentująca prace polskich artystów Victorii Sary Davis, Stanisława Furmana, Tomasza Poboga-Malinowskiego i Grzegorza Rogali

Wystawa jest kolejnym rozdziałem realizowanego przez Kunstbanken i Muzeum Mazowieckie w Płocku wspólnego przedsięwzięcia pod hasłem „Opowieści. Świat jest bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o nim”. Patronami wystawy jest para artystów – Franciszka (1907-88) i Stefan (1910-88) Themersonowie, których rodziny wywodzą się z Płocka. Themersonowie to pionierzy filmu awangardowego w Polsce i ważne postacie europejskiej awangardy lat 30.i 40. Ich artystyczna działalność w okresie powojennym obejmowała sztuki wizualne, literaturę, filozofię, muzykę, teatr i działalność wydawniczą.

Wykorzystanie przypadku w procesie tworzenia jest centralną idea wystawy. Sztuczna inteligencja stworzyła przypadkowe połączenie warstwy wizualnej i narracyjnej w interaktywnej instalacji Para Grzegorza Rogali (ur.1956), twórcy, który od 10 lat zajmuje się filmem artystycznym, fotografią i sztuką interaktywną. Od roku 1988 prowadził studio filmowe.

Przypadkowo znaleziony i zmontowany materiał filmowy tworzy nieprzewidywalne odniesienia w instalacji video Traces (Ślady) Victorii Sary Davis, odnoszącej się do postaci Franciszki i Stefana Themersonów. Jest ona wyświetlana na sześciu transparentnych ekranach zawieszonych w przestrzeni galerii. Davis (ur. 1980) urodziła się w Polsce i dorastała w Wielkiej Brytanii. Studiowała film dokumentalny na Sorbonie we Francji. Jest laureatką szeregu nagród filmowych i członkinią Europejskiej Akademii Filmowej.

To przypadek sprawił, że prawie pięćdziesiąt lat temu w londyńskim domu Themersonów pojawił się młody filmowiec Tomasz Pobóg-Malinowski (1940-2015). I tak powstał film Stefan + Franciszka, jedyny film dokumentalny o tej parze artystów, który powstał za ich życia.

Pobóg-Malinowski był reżyserem, scenarzystą i dokumentalistą, twórcą ponad 60 filmów, w tym wielu o artystach. Na podstawie wybranych filmów zgodnie z koncepcją Małgorzaty Sady Stanisław Furman (ur. 1973) stworzył esej kinematograficzny Pochwała przypadku konstruowanego z premedytacją, posługując się metodą w której główną rolę odgrywają przypadek i radość tworzenia.

Wystawie towarzyszyć będą pokazy dwóch seriali filmów animowanych dla dzieci: Agatka  i Szmatkowe królestwo. Na rzecz tej wystawy do filmów wykonano norweski dubbing. Producentką filmów jest Małgorzata Serafińska-Bosek (b.1968),a powstały one w Studio Serafinski w Warszawie

Szmatkowe królestwo zostało zakwalifikowane do ostatniej edycji konkursu na najważniejszym festiwalu filmów animowanych w Annecy we Francji

Kuratorką wystawy Małgorzata Sady.