Margreta Stølen (1980) arbeider også med iscenesatte bilder. Hun tegner store figurative tegninger på papir. Utgangspunktet er enten egne foto eller foto hun har funnet på internett. Tematisk arbeider hun med egne erfaringer og minner. Utstillingen i Kunstbanken utforsker moderne myter om femininitet som hun gjør et opprør mot, tydeliggjør og forvrenger. Hennes mørke og mystiske visuelle univers spiller på forestillinger om hva en kvinne kan være. Margreta Stølen velger å visualisere tematikken med typiske metaforer og symbolikk, og trekker inn klisjeer som ofte er brukt i samtidens visuelle kultur.