Prosjektet består av en serie iscenesatte fotografiske portretter av kunstneren og hennes sønn. Serien ble påbegynt da sønnen var rundt seks måneder. Fotografiene tematiserer de emosjonelle utfordringene og den følelsesmessige kompleksiteten kvinnen konfronteres med i rollen som ny mor. Det snakkes ikke så åpent om det faktum at morsrollen er en av de største og mest traumatiske psykologiske utfordringer en kvinne kan komme til å erfare. Bruun (1977) mener den stereotypiske ideen om morsrollen som en av samfunnets hellige grunnpillarer gjør situasjonen kompleks, og står i motsetning til det som er oppnådd innen kjønnslikestilling og kvinnefrigjøring. Tittelen på utstillingen viser til det universelle ved tematikken; dette er noe min mor erfarte før meg og noe min datter vil erfare etter meg.