Marianne Berg (1961): «Skap har en utside , og en innside . Ett åpent og ett lukket rom. Jeg forsøker å lage en mellomting , ved å antyde rommet inni fra utsiden. Antydningen kan være som tredimensjonale utskjæringer , åpninger i overflaten, eller delvis transparente materialer. Ved å bruke ulike sammenstillinger av tre og pleksiglass , får jeg fram forskjellige grader av gjennomsiktighet.»

Marienne Bergs skap i serier på to-tre er basert på felles form, men med ulike tema og materialkombinasjoner. Hovedmaterialet er tre som bearbeides slik at lys og skygge blir medvirkende og dydeliggjør formen, enten ved utvekster eller ved å være gjennomhullet.