Marianne Bratteli (1951) er oppvokst i etterkrigstiden og fikk ikke oppleve en uskyldig barndom. Følelser og stemninger fra denne tiden har preget hennes billedverden. Samtidig viser maleriene en åpning, gjerne i form av humor. De er preget av fargeglede og vitalitet, men også melankoli. Hun er blant sin generasjons fremste malere, og er innkjøpt av sentrale museer og institusjoner. Marianne Bratteli vil vise helt nye malerier i Kunstbanken.