20. august - 9. oktober

Licorne

—————————————————————————————————————————————————————————————-
Licorne tar utgangspunkt i de ikoniske billedteppene La Dame à la Licorne (Damen med
enhjørningen) fra 1400-tallet i Musée de Cluny i Paris. Disse seks bildene danner en samlet
krets over våre fem sanser – og en sjette: Lengselen.
Mannsåkers utstilling er et rikt forgrenet arbeid i prosess. Botaniske temaer preger flere
av bildene og gjenspeiler en viktig epoke i europeisk billedvev, nemlig Mille Fleurs-teppene.
Arbeidet har et tegnerisk fokus med elementer av foto, maleri og broderi. Det maleriske innbefatter særlig akvarellen, som den er brukt i håndkolorerte bøker og gamle manuskripter.
Tråden representerer et viktig bindeledd mellom Mannsåkers tidligere og nåværende arbeid
– broderi som en form for langsom tegning.
Marianne Mannsåker (f. 1951) arbeider primært med maleri og tegning. I hennes mange
billedtepper har intensjonen vært å male med tråd. Hun har hatt en rekke separatutstillinger
og deltatt på gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt i tillegg til innkjøp til museer og
kunstsamlinger.
—————————————————————————————————————————————————————————————-
Licorne
Licorne is inspired by the iconic 15th century tapestries La Dame à la Licorne (The Lady and
the Unicorn) in the Musée de Cluny in Paris. The six tapestries create a depiction of our five
senses, plus a sixth: Longing.
Mannsåker’s exhibition is an extensive work in progress. Botanical themes characterise
several of the images, reflecting an important period in European tapestry, the Mille Fleurs
tapestries. Her work focus on drawing with elements of photo, painting and embroidery. The
paintings are mainly watercolours like those in hand-coloured books and old manuscripts.
The thread represents an important link between Mannsåker’s previous and current work –
embroidery as a kind of slow drawing.
Marianne Mannsåker (b. 1951) works mainly with painting and drawing. In her many tapestries, the intention has been to paint by thread. She has had a number of solo exhibitions,
participated in group exhibitions in Norway and abroad, and her work has been acquired by
museums and art collections.