Apokalyptiske visjoner og konspirasjonsteorier har ikke avtatt i en verden som for mange blir mer og mer kompleks og uforståelig. Gjennom en film, en billedserie og et skulpturelt arbeid tar utstillingen til Mariken Kramer (1972) for seg noen av forestillingene som er fremsatt omkring «Den nye Verdensordenen», dommedag og politiske konspirasjonsteorier.

Vekten legges på en kollektiv paranoia. Mariken Kramer er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Hochschule für Bildende Kunste i Hamburg.