Michael O’Donnell (1950) arbeider med hvordan lys transformerer rommet. Med utgangspunkt i sterke lyspærer former han omriss av enkle figurer eller korte tekster og utrop influert av populærkultur. Han er kjent for sine skulpturer i stål og tre, også disse er formet med utgangspunkt i figurenes omriss.

O’Donnell er født i Manchester og har siden 1977 hatt sitt kunstneriske virke i Norge, han er professor på kunstakademiet (KHiO) i Oslo.