Med restaureringen av en falleferdig låve som utgangspunkt, har Morten Krohg hentet ut ulike materialer som han har montert sammen og plassert i små bokser. Innholdet i boksene kommuniserer med tekstutsnitt fra kunstnere og teoretikere, og antyder små fortellinger som oppstår i spillet mellom forgjengelighet og rekonstruksjon.

Morten Krogh har siden 60-tallet markert seg som radikal og politisk engasjert kunstner. Ved siden av sin egen kunstneriske virksomhet, har han i en årrekke arbeidet fag politisk. I sin tid aktualiserte han Kunstnernes Hus som Norges viktigste utstillingssted. Han er professor i estetiske fag ved Høgskolen i Oslo.