21. mai - 7. august

to lose juice

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ikke ødelegg det du kan holde intakt. Å rrrrruinere er enkelt, å rrrrrenovere og skape nytt er vanskelig, å bøte og reparere er kjedelig og slitsomt.

Utstillingen av den finske duoen nabbteeri består av to installasjoner i Kunstbankens hovedsal og tilstøtende rom. Installasjonen plantationoseni (2021) kartlegger en verden av insekter, virus, ugress og mugg. En poetisk tekst og en 3D-video er collager som kombinerer ulike funn og hverdagslige observasjoner. Også de materielle gjenstandene i utstillingen har blitt satt sammen av en rekke ting funnet rundt huset deres, eller i gatene under koronakarantenen.

Installasjonen med en lysbildeprojektor mutant and nondurable (2020-), omhandler livet som surrer og forsvinner rundt oss. I kunstverket har tørkede innsektene som samler seg i vinduskarmer, blitt omgjort til relikvier i lysbildeholderen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

nabbteeri er et firearmet kunstnerkollektiv som arbeider med skiftende konstellasjoner av rotete interaksjoner mellom mennesker og andre ting. Deres flyktige verk endrer form gjennom langsomme prosesser. Ved siden av lånte eller gjenbrukte overskuddsmaterialer, inkluderer nabbteeri lagdelte, maskelignende verk, 3D-modellering eller annet digitalt håndverk.

I de siste årene har nabbteeri jobbet med hvirvelløse dyr under ulike hjemlige omstendigheter. De setter søkelys på hvordan mennesker har en tendens til å ekskludere andre arter fra rom og miljøer vi hevder er våre egne. Kunstnerne bor i et gammelt trehus som de deler med forskjellige andre livsformer, for eksempel vanlige møbelbiller eller muggsopp. I videoen deres blandes intime hverdagslige observasjoner og møter med andre ikke-menneskelige skapninger, og danner poetiske historier om død, melankoli og undring.

nabbteeri ble etablert i 2008 og består av de finske kunstnere Janne Nabb (f. 1984) og Maria Teeri (f. 1985) som møttes under studietiden. nabbteeri ble nominert til «The young Finnish artist i 2014» og deltok på Venezia-biennalen i 2019. To lose juice er deres første utstilling i Norge.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Utstillingen er gjort mulig gjennom støtte fra The Arts Promotion Centre Finland og Frame Finland.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Utdrag fra åpningstalen til Kristin Bergaust:

Jeg tenker meg at nabbteeri i to lose juice bor og arbeider i et Oikos som både er konkret og forestilt, et hushold der de inviterer oss inn i en tilværelse delt med mange vesener og livsformer. De lar oss få oppleve insektene, muggen og nedbrytingen, veksten og sammenfiltringen i en blanding av dokumentasjon av noe de har funnet, et amalgam av poesi og litteratur og digitalt håndverk. Gjennom kunsten kommuniserer og samarbeider nabbteeri med omgivelsene og lar oss delta i et univers der historiefortellingen drives av et nettverk av perspektiver og interesser.

Den amerikanske forfatteren og vitenskapsfilosofen Donna Haraway kaller det making with, samskaping eller Sympoieisis. Hun mener at vi gjennom å samskape med andre vesener og prosesser i naturen, utvikler språk og opplevelsen av at vi er en del av et hele som vi ikke lenger kan bruke og misbruke. Gjennom å bryte ned hierarkiet mellom mennesker og annet levende og omgivelser som vår vitenskap og kultur har bygget på, endrer vi noe. Vi endrer hvilke fortellinger som kan fortelles, hvilke stemmer som kan høres, hvilke spørsmål vi kan stille.

Les hele åpningstalen her