Nina Bang (1956) presenterer et videoarbeid som baserer seg på lyd og videoopptak av tamme papegøyer. Her viser hun sin fascinasjon for fugler og deres evne til å imitere menneskelig språk og adferd. Materialet berører tema om knytter seg til natur, språk, kommunikasjon og identifikasjon. Undertrykkelse og kolonihistorie er en del av dette bildet, men også undring over om det finnes en liten stikkvei tilbake til paradiset hvor dyr og mennesker forstår hverandre.