Olaf T. Hodne lager smykker av mineraler og krystaller der han inkorporerer og sliper frem smykkeelementene i selve steinen. Hodne vil at arbeidene hans skal reflektere over steinenes individualitet og historie, og gjør dem om til smykker og bærbare objekter som etterligner heraldikken i våpenskjold. Hver stein bærer sin egen historie, stille i mørket. Titlene Skjold og Vindu viser til hvordan de på forskjellige måter kan beskytte kroppen. Skjoldet er både barriere og historiefortelling. Vinduet er transparent, men slipper ikke inn noe annet enn lys.

Olaf T. Hodne (1990) er utdannet ved Hiko Mizuno College of Jewellery i Osaka og Kunsthøgskolen i Oslo med master i 2019. Han har fått stor oppmerksomhet og har allerede deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, blant annet Bomuldsfabriken Kunsthall, Borøy Kunsthandel, og på Munich Jewellery Week.


Olaf T. Hodne makes jewellery from minerals and crystals by incorporating and cutting the design from the stone itself. Hodne wants his work to reflect on the individuality and history of the stones, and shapes them into jewellery and portable objects that imitate the heraldry in coats of arms. Every stone carries its own history, silent in the dark. Their titles, Shield and Window, suggest how they in different ways can protect the body. The Shield symbolises barrier and storytelling. The Window is transparent but it lets nothing but light through.

Olaf T. Hodne (1990) is a graduate of Hiko Mizuno College of Jewellery in Osaka and Oslo National Academy of the Arts with a master’s degree in 2019. He has received a great deal of attention and has already participated at a number of exhibitions at home and abroad, amongst other places at Bomuldsfabriken Kunsthall, Borøy Kunsthandel, and at Munich Jewellery Week.