Østlandsutstillingen skal ta pulsen på Østlandets kunstscene, og appellere til et bredt publikum. Den skal være en attraktiv visningsarena for kunstnere i regionen, og en årlig mønstring som skal presentere samtidskunst fra de sju Østlandsfylkene.

Den 35. Østlandsutstillingen søker å styrke presentasjonen av tredimensjonale arbeider. Den vises i sin helhet i Kunstbanken i Hamar og i Østfold Kunstnersenter, og deler av utstillingen vises i Buskerud Kunstsenter. Også denne gangen vil utstillingen inneholde to stedsspesifikke verk, henholdsvis i Østfold og Buskerud. I tillegg arrangeres et seminar i Kunstbanken. Det er utarbeidet et spesielt formidlingsopplegg ved alle tre visningsstedene og det lages en katalog til utstillingen.

I Kunstbanken vil utstillingen formidles til elever ved 8. og 9. trinn i Stange kommune. Østlandsutstillingen blir arrangert som juryert kollektivutstilling, og baseres på fri innsendelse av arbeider i alle typer kunstuttrykk fra kunstnere med tilknytning til Østlandet. Østlandsutstillingen juryeres av en tverrfaglig jury i to trinn. Det deles i år ut to priser: En pris (kr. 25.000,-) for det mest markante verket på utstillingen og en pris for det beste tredimensjonale verket.