16. mars - 12. mai

I Østlandsutstillingen vil publikum møte et bredt spekter av uttrykk, materialer, ideer og historier som tar pulsen på samtidskunsten i regionen. I utstillingsperioden blir det arrangert kunstnersamtaler, omvisninger og annen formidling som en del av samarbeidet mellom Kunstbanken og Østlandsutstillingen. Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger i Norge, og Østlandets landsdelsutstilling har siden 1979 vært en attraktiv visningsarena for kunstnerne. Østlandsutstillingen er en årlig, turnerende landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de 6 østlandsfylkene Innlandet, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo. Det er fri innsendelse til utstillingen og verkene blir valgt ut av en fagfellejury med profesjonelle kunstnere og kuratorer fra Østlandets kunstnerorganisasjoner og visningsinstitusjoner.

Årets kunstnere:

Anton Benois / Tiago Bom / Hedda Bremseth / Benjamin Clement / Siren Dahle / Dev Dhunsi / Linda Bournane Engelberth / Ronja Krokstrand Gravklev / Christian Berg Gravningen / Morten Haugmo / Dagny og Charlie Hay, (The Hays) / Damian Heinisch / Per Hess / Matilda Höög / Heidi Anne Johnsen / Finn Adrian Jorkjen / Kamil Kak / Martin Kolsrud / Magdalena Adelajda Kotkowska / Cara Lien / Randi Bjerkås Lyngra / Markus Myhre / Kirsty Kross / Brian Cliff Olguin / Amalie Vestergaard Olsen / Ruta Pakarklyte / Beate Petersen / Purpose Core / Michael Rahbek Rasmussen / Live Skaar Skogesal / Alice Slyngstad / Klara Ström / Torgrim Torve / Hamid Waheed / Maya Økland

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

At Østlandsutstillingen, the audience will meet a wide range of expressions, materials, ideas, and stories that capture the pulse of contemporary art in the region. During the exhibition period, artist talks, guided tours, and other forms of outreach initiatives will be organised as part of the collaboration between Kunstbanken and Østlandsutstillingen. Østlandsutstillingen is one of five regional exhibitions in Norway, and Østlandets landsdelsutstilling has been an attractive exhibition venue for artists since 1979. Østlandsutstillingen is an annual, touring regional exhibition that shows and promotes contemporary art in the six eastern counties of Innlandet, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, and Oslo. There is open submission to the exhibition and the works are selected by