16. mars - 12. mai

I hele 45 år har Østlandsutstillingen bidratt med årlige markeringer av samtidskunst. Den turnerende utstillingen forener Østlandet og skaper et nettverk for kunst og kunstnere som krysser fylkesgrensene. Organisasjonen og utstillingen er tuftet på verdier som kunstnerstyring, fagfellejuryering og fri innsendelse. Disse verdiene setter vi høyt! Det handler om å anerkjenne kunstnernes kompetanse, det handler om kunstnernes autonomi og styring av eget fagfelt og det handler om et demokratisk og inkluderende kunstliv.

Mangfold står sentralt. Det er et stort aldersspenn på de deltakende kunstnerne, utstillingen viser mange ulike teknikker og uttrykk og kunsten løfter frem samfunnsaktuelle, men også mer kunstformale problemstillinger. Flere av årets kunstnere har internasjonal bakgrunn med tilknytning til Russland, Portugal, USA, Polen, Sverige, Australia, England, Litauen og Danmark. Dette speiler en globalisert kunstscene der «det internasjonale» ikke nødvendigvis er synonymt med «det store utland», men kan like gjerne befinne seg ute i regionen på Østlandet, i Hamar eller i Tønsberg. Det er gledelig å se at utstillingen har blitt en attraktiv arena for unge og nyetablerte kunstnere som bruker den som et springbrett for å etablere seg som kunstner.

De siste to årene har vi oppnådd både publikumsrekord og søkerrekord for Østlandsutstillingen. Vår satsning der vi sprer utstillingen på de stedene vi besøker, er en suksess. Men for å oppnå videre vekst og utvikling, er vi avhengige av økte ressurser. Vi jobber derfor målrettet for å sikre en mer forutsigbar og bærekraftig finansiering av Østlandsutstillingen som gjør det mulig å fortsette oppturen og satsningen. Vi vet hva som skal til for å kunne tilby Østlandets publikum og kunstnere en relevant og interessant utstilling i fremtiden!

Årets kunstnere:

Anton Benois / Tiago Bom / Hedda Bremseth / Benjamin Clement / Siren Dahle / Dev Dhunsi / Linda Bournane Engelberth / Ronja Krokstrand Gravklev / Christian Berg Gravningen / Morten Haugmo / Dagny og Charlie Hay, (The Hays) / Damian Heinisch / Per Hess / Matilda Höög / Heidi Anne Johnsen / Finn Adrian Jorkjen / Kamil Kak / Martin Kolsrud / Magdalena Adelajda Kotkowska / Cara Lien / Randi Bjerkås Lyngra / Markus Myhre / Kirsty Kross / Brian Cliff Olguin / Amalie Vestergaard Olsen / Ruta Pakarklyte / Beate Petersen / Purpose Core / Michael Rahbek Rasmussen / Live Skaar Skogesal / Alice Slyngstad / Klara Ström / Torgrim Torve / Hamid Waheed / Maya Økland

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

At Østlandsutstillingen, the audience will meet a wide range of expressions, materials, ideas, and stories that capture the pulse of contemporary art in the region. During the exhibition period, artist talks, guided tours, and other forms of outreach initiatives will be organised as part of the collaboration between Kunstbanken and Østlandsutstillingen. Østlandsutstillingen is one of five regional exhibitions in Norway, and Østlandets landsdelsutstilling has been an attractive exhibition venue for artists since 1979. Østlandsutstillingen is an annual, touring regional exhibition that shows and promotes contemporary art in the six eastern counties of Innlandet, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, and Oslo. There is open submission to the exhibition and the works are selected by