Åse Ljones og Pål Vigeland har samarbeidet om utstillinga Toklang. De viser selvstendige arbeider som blir montert sammen i utstillinga.

Les åpningstalen ved kunstkritiker Kjetil Røed.

Pål Vigeland (1944) har arbeidet som metallkunstner i snart 50 år. Skulpturene hans karakteriseres av en presisjon og klarhet i form og utførelse. Han er inspirert av naturformer som blir bearbeidet og forenklet. I tillegg til kjente materialer som kobber, messing, bronse og jern, eksperimenterer han med brukt blikkemballasje f.eks. fra makrellbokser. I sammenføyningen av delene, bruker han lodding og klinking og mer utradisjonelle metoder som søm med messingtråd og små metallelementer som hektes inn i hverandre. Vigeland har studert ved Staatliche Werkkunstschule Schwäbisch Gmünd, Tyskland og Vestlandets Kunstakademi. Han tok mesterbrev i gullsmedfaget 1972. Han er innkjøpt av alle kunstindustrimuseene i Norge og har utført flere offentlige oppdrag, blant annet døpefonten og lysestakene i Hamardomen.


Åse Ljones and Pål Vigeland have collaborated on the exhibition Toklang. Here they show individual works of art that have been assembled for the exhibition.

Pål Vigeland (b. 1944) has worked as a metal artist for almost 50 years. Drawing inspiration from natural shapes that are adapted and simplified, his sculptures are characterised by precision and accuracy in shape and delivery. As well as familiar materials such as copper, brass, bronze and iron, he experiments with sheet metal and tin steel packaging, like tinned mackerel cans. He joins the parts through soldering and riveting, as well as less traditional methods such as sewing them with brass thread and hooking and fastening small metal components to each other. Vigeland studied at the Staatliche Werkkunstschule Schwäbisch Gmünd and the Bergen Academy of Art and Design. He received his master goldsmithing certificate in 1972. His works have been procured by all the industrial art museums in Norway and he has made several public art commissions, including the baptismal font and the candlesticks in Hamardomen, the medieval cathedral ruins in Hamar.