Sandstrøm flytter sitt atelier til Kunstbanken og vil i utstillingsperioden arbeide herfra noen timer hver dag. Det blir et interaktivt samspill med publikum som oppfordres til å snakke med kunstneren og delta i prosessen. Tanken er å gi publikum anledning til å følge hans arbeid fra skisse til ferdig bilde. Hva bør forkastes og hva er bra nok?