3. juni - 13. august

 

 

Sommeren 2023 er det 20 års siden Kunstbanken åpnet det nye tilbygget og svenske Peter Johansson var første utstiller i store sal. Utstillingen som tematiserte nynazismen i Sverige, skapte stor debatt i politiske fora og regionale og nasjonale medier. Johansson har siden 1990-tallet arbeidet tematisk med sin egen barndom og opplevelser i Dalarna, som ligger i hjertet av Sverige. Siden slutten av det 19. århundre har Dalarna fungert som en nasjonalromantisk metafor for svensk identitet. Med et humoristisk blikk utfordrer Johansson disse forestillingene og leker seg med Dalahesten, Falupølsa, folkedans, røde stuer og nakenhet. Nå har kunstneren gått lenger inn i det personlige, med alvorlige temaer som en dysfunksjonell familie og seksuelt misbruk.

Peter Johansson er født 1964 i Sälen og arbeider i Malmö. Han har en omfattende produksjon med en rekke offentlige kunstprosjekter og store separatutstillinger i europeiske museer og gallerier.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

In summer 2023 it will be 20 years since Kunstbanken opened their new wing, and the Swedish artist Peter Johansson was the first to exhibit in the large hall. The exhibition, which addressed neo-Nazism in Sweden, created heated debate both in political fora and in the regional and national media. Since the 1990s, Peter Johansson has worked on the themes of his childhood and experiences in Dalarna. This landscape in the heart of Sweden has, since the end of the 1800s, functioned as a national-romantic metaphor for Swedish identity. With a humorous slant Johansson challenges these perceptions and toys with icons such as the Dala Horse, the Falu sausage, traditional folk dancing, red houses and nakedness. Now, 20 years later, the artist has continued probing more personal aspects, addressing serious topics such as dysfunctional families and sexual abuse.

Peter Johansson was born in 1964 in Sälen and works in Malmö, Sweden. He has produced extensively and exhibited both public art commissions and solo exhibitions in European museums and galleries.

Støttet av Konstnärsnämnden / supported by the Swedish Arts Grants Committee