Petter Alexander Hepsø (1973) har i en årrekke arbeidet med skulpturer av dyr. Hans nye verk og objekter i marmor og tre balanserer mellom det gjenkjennelige og det gåtefulle, og befinner seg i spennet mellom det figurative og det abstrakte. Utstillingen i Kunstbanken er todelt: I hvelvet viser Hepsø rokker i marmor, gips og bronse. I kjellerrommene presenterer han en egen serie med marmorskulpturer; Invers. Tittelen er en direkte henvisning til at det er objektenes innside som danner utgangspunktet for objektenes utside.