5. november - 30. desember

Billedvev

Ragnhild Enge arbeider med vev i forlengelse av gobeleng-tradisjonen, en spesielt arbeidskrevende teknikk som kan gjenfinnes i veggtepper fra 1600-tallets Frankrike. Hun benytter tynt ullgarn som hun farger selv og vever på en tynn renning av lin. I Kunstbanken viser hun nye og eldre billedtepper inspirert av malekunst, som for eksempel Frokost i det grønne av Eduard Manet. Motivene er abstrakte, og teppene kjennetegnes særlig av en lag på lageffekt.

Ragnhild Enge (f. 1948) er tekstilkunstner utdannet fra Konstindustriella Högskolan i Göteborg og har etablert seg som merittert billedvever gjennom en rekke utstillinger i inn- og utland. Enge har utført flere offentlige utsmykningsoppdrag, og hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Telenor, Göteborg by og Statens Konstråd i Sverige. I samarbeid med billedkunstneren Håkon Gullvåg fikk hun oppdraget med å veve motivene til bispekåpen
som i dag brukes i Nidaros domkirke, Nidarosdomen.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tapestry

Ragnhild Enge works with tapestries in the gobelin tradition, a highly labour-intensive technique associated with tapestries from 17th century France. She uses fine wool yarn which she dyes and then weaves on a thin warp of linen. In Kunstbanken she shows new and old tapestries inspired by paintings such as The Luncheon on the Grass by Eduard Manet. The motifs are abstract and the tapestries are characterised by their layer-on-layer effect. Ragnhild Enge (b. 1948), a graduate of Konstindustriella Högskolan i Göteborg, is a textile artist who has established herself as a merited weaver through a number of exhibitions at home and abroad. She has had several public art commissions, and her work has been acquired by, amongst others, Telenor, Gothenburg city and Public Art Agency Sweden. In collaboration with the painter Håkon Gullvåg she was commissioned to weave the motifs for the cope which today is used in the Nidaros Cathedral in Trondheim.