«Tegning og maleri handler om å utforske det ikkeverbale og indre bilder. Det er nært knyttet til opplevelsen av farge og berøring, og hvordan vi minnes og gjenkjenner bilder.» (www.roddybell.net)

Roddy Bell (1951) er en kunstner som arbeider innenfor et bredt spekter av medier som maleri, grafikk, skulptur, installasjon, video og lyd, men alltid med tegning som utgangspunkt for arbeidet. Temaene han undersøker gjelder ofte kontraster mellom mørke og lys, materialitet og ånd, og forholdet mellom årsak og virkning. I utstillingen i Kunstbanken vil han vise grafikk og installasjoner der det blir satt spørsmålstegn ved vår rasjonelle, lineære forståelse av forholdet mellom årsak og virkning. Hva om dette forholdet var reversert, eller kunne eksistere samtidig i tid og rom?

 


Roddy Bell, The Effect is the Shadow of the Cause
“Painting and drawing are activities which have to do with exploring non-linguistic concepts – mental images. It has to do with the sensuality of colour, tactility, the memory and recognition of image.” (www.roddybell.net)

Roddy Bell is an artist who works within a wide range of media: Painting, printmaking, sculpture, installation, video and sound, with drawing always as the starting point for the work. The themes that he explores often concern the contrasts between darkness and light, materiality and spirit, and the relationship between cause and effect. In his exhibition at Kunstbanken, he will show prints, and installations where our rational, linear understanding of the relationship between cause and effect is questioned. What if this relationship was reversed, or could exist within the same time and space frame?