12. mars - 8. mai

Rune Johansen

Rune Johansen 1994-2020

Johansen beveger seg i et grenseland mellom fotojournalistikk, dokumentar- og kunstfotografi. Særpreget hans er fargekvaliteten og nærblikket. Han arbeider i mellomformat, og bildene tas analogt med fysisk film. I Kunstbanken viser han både interiør-, portrett- og landskapsbilder. Hovedsakelig er de fra reiser han har gjort i Norge, og de dokumenterer en folkekultur og en norsk egenart som sjelden er fanget inn så presist. Ingen av bildene til Johansen er arrangerte. Metoden hans er å reise, se, oppdage hva som interesserer ham på stedet, og fotografere.

Rune Johansen (f. 1957) har fotografert siden 1976, men hadde frem til 2003 sitt daglige virke som planlegger i Televerket. Johansen debuterte som fotograf på Høstutstillingen i 1990, og har senere vært representert ved en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Etter 30 år i Oslo har Johansen flyttet tilbake til Nord-Norge, og bor nå på Engeløya i Steigen kommune. Johansen har utgitt syv bøker på Press forlag, flere av dem kåret til årets vakreste bok.

 

Rune Johansen

Rune Johansen 1994-2020

Johansen operates in the borderland between photojournalism, documentary and art photography. His distinctive feature is the quality of the colours and the close-up look.

He works with medium format analogue cameras and physical film. In Kunstbanken he shows interior, portrait and landscape photography. Mainly from his travels in Norway, they document a folk culture and a Norwegian distinctiveness which rarely is captured so precisely. None of Johansen’s photos are arranged, his methodology being to travel, look and discover what interests him in a place and photograph it.

Rune Johansen (b. 1957) has taken photos since 1976 but until 2003 he worked at Televerket. He made his debut as a photographer at the Autumn Exhibition in 1990, and has since been represented at a number of exhibitions in Norway and abroad. After 30 years in Oslo, Johansen has returned to Northern Norway and he now lives on Engeløya in Steigen municipality. Johansen has published seven books (Press forlag), several of which have been awarded the most beautiful book of the year.