Ruta Pakarklyte (1975) ønsker å sette fokus på velstandssamfunnets skyggesider. Ved å bygge objekter i porselen av avstøpt søppel ønsker hun å formidle et politisk budskap. Hun vil at avfallet vi møter i hverdagen skal danne grunnlaget for refleksjon, vårt forbruk og våre omgivelser. Pakarklyte er født i Litauen, og har bodd og virket i Norge siden 2001. Hun bor i dag på Nesodden.