13 kunstnere fra Japan, Finland, Australia, USA og Norge:

Margaret Barnett, Aase Marie Brun, Trine Mauritz Eriksen, Shihoko Fukumoto, Yoshiki Hishinuma, Hiroshi Ishizuka, Anne Kvam, Signe Halle, Maarit Mustonen, Junco Sato Pollack, Eva Schølberg, Hiroyuki Shindo og Hideko Takahashi.

Kunstnerne har latt seg influere av en japansk innfargingsteknikk hvor deler av stoffet blir reservert mot farge, også selve tekstilen kan bli formet som en del av prosessen. Teknikken er over 1000 år gammel og kan spores flere steder i verden. Utstillingen legger vekt på å vise orskjellige uttrykk som skulptur, installasjon, tepper og klær. Den gir også et innblikk i sammenhengen som norske kunstnere arbeider innenfor: Fra det tradisjonelle japanske håndverket til hightec-influerte arbeider og hvordan shibori brukes innen to- og tre dimensjonale arbeider.

Utstillingen ble støttet med midler fra Norsk Kulturfond, Sassakawafondet, Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune. Utstillingen var produsert av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og ble videresolgt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim.