I utstillingen «SIAMESISK – Innlandet som motstand» retter Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Oppland Kunstsenter oppmerksomheten mot regionreformens gryende betydninger.

Last ned katalog her

Reformen er den største strukturelle omveltningen innen norsk offentlig forvaltning i nyere tid, og berører så vel samfunnsstrukturer og fagmiljøer som enkeltindivider. Rekkevidden av dette vil erfares over tid, og har formelt sett ennå ikke begynt. Oppløsningen av fylkesgrensene og opptegningen av de nye regionene kan i overført betydning belyse hvordan grenser stadig endres og forflyttes, enten det gjelder fysiske grenseskiller knyttet til eiendom eller nasjoner, eller grenser av en mer sosial og personlig art. Med kunstneriske virkemidler belyser utstillingen overgangen fra Oppland og Hedmark til Innlandet.

Noen av kunstnerne har valgt å gå direkte inn i tematikken rundt sammenslåingen og lager nye verk som behandler dette. Andre tar utgangspunkt i sin vedvarende praksis som organisk knytter seg til tematikken. Både kunstnerne og kunstverkene omfavnes av utstillingens siamesisk form; to fylker som fra 2020 henger uløselig sammen, men som innholdsmessig viser ulikheter og individuelt mangfold. «SIAMESISK – Innlandet som motstand» foregriper regionreformen på tre direkte vis; kunstnernes bidrag, de to kunstsentrenes samarbeid, og publikums bevegelse over den utviskede fylkesgrensa mellom Hamar og Lillehammer for å besøke begge utstillingene.

«SIAMESISK – Innlandet som motstand» baserer seg på innsendte søknader juryert av direktør Ingrid Blekastad og kunstfaglig medarbeider Christel Sverre fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og daglig leder Vilde Andrea Brun og prosjektkoordinator Siri Leira fra Oppland Kunstsenter. I tillegg er enkelte kunstnere invitert inn for å utvide uttrykksmangfoldet ytterligere. Av de 18 kunstnere som deltar, vises 11 i Kunstbanken og 7 ved Oppland Kunstsenter: Hedda Roterud Amundsen, Marit Arnekleiv, Kathrine Berg, Inga Blix, Sylvia Denais, Ragnhild Enge, Johannes Engelsen Espedal, Rannveig Funderud, Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir, Morten Haugmo, Inger Holbø, Mailind Solvind Mjøen, Ansgar Ole Olsen, Liv Rygh, Anna Widén, Silje Eugenie Strande Øktner, Anna Charlott Österberg og Endre Aalrust.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Oppland Kunstsenter ble etablert på henholdsvis Hamar i 1981 og Lillehammer i 1986, og er to av i alt 15 kunstsentre i Norge. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger, samles alle om de samme målsettingene: ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk og å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. Kunstsentrene i Hamar og Lillehammer har vært og er naturlige møtepunkter for kunst, kunstnere og publikum.

Den kunstneriske prosessen er ofte langsom og går sin gang uavhengig av reformer og politiske beslutninger. Likevel fungerer kunst som en forbindelse mellom virkelige hendelser og filosofisk tenkning i tiden. Med sin subjektive forankring, utvidende effekt og sitt kritiske potensial kan samtidskunsten være en motkraft til det forflatende og likhetselskende. Utstillingen «SIAMESISK – Innlandet som motstand» tilbyr supplerende innlegg i samfunnsdebatten gjennom flere og nyanserte blikk på virkeligheten, overraskende initiativ og aktiviteter, og motstand – når det trengs.

Last ned katalog her

Ingrid Blekastad og Christel Sverre, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Vilde Andrea Brun og Siri Leira, Oppland Kunstsenter

 


SIAMESE
Kunstbanken and Oppland Art Centre anticipate the merger of Hedmark and Oppland counties and have taken the initiative to arrange a sizeable juried exhibition with craft artists and fine artists from both counties. The regional reform erases the border between the two counties. The reform is the largest structural upheaval in Norwegian public administration in recent years, and it affects social structures, specialist environments and individuals alike. The merger of two disciplines of art, from counties that have a great deal in common, ensures a broad starting point for exciting art and potential cultural resistance, providing opportunities for entering into a dialogue with the world, history, with material prerequisites and prevalent ideologies – however from a different point of departure. With the artists’ perspectives and devices, the exhibition SIAMESE thematises the significance of the regional reform in practical terms.