21. januar - 12. mars

100 % silke

Signe Halles (f. 1955) kunstnerskap er materialbasert og består av den tradisjonelle japanske brette- og innfargingsteknikken shibori. I Kunstbanken viser hun myke tekstiler og hengende, organiske former. I shibori kan uttrykket varieres uendelig, og utfallet avhenger ikke bare av brettemetode og
mønsteret som dannes av sjablongene, men også av fargeblandingen og de iboende egenskapene til silkekvaliteten som brukes. Halle undersøker forbindelsen mellom kontroll, tilfeldigheter og erfart kunnskap. I enkelte verk bruker hun nål og tråd for å bygge opp flaten til tredimensjonale, skulpturelle verk. Signe Halle har hatt et stort antall separatutstillinger, og deltatt på Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere en rekke ganger, senest i 2022. Hennes tekstile verk er kjøpt inn av til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Nasjonalmuseet.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

100 % silk

Signe Halle’s (b. 1955) artwork is made with the traditional Japanese folding and dyeing technique shibori. In Kunstbanken she exhibits soft fabrics and hanging, organic shapes. In shibori the pattern can be varied indefinitely, and the outcome is not only governed by the methods of folding and the pattern created by the shape resists but also by the dye and the innate characteristics and quality of the silk. Halle explores the connection between
control, coincidence and experiential knowledge, sometimes using needle and thread to create three-dimensional, sculptural artwork. Signe Halle has held numerous solo exhibitions and participated at the Annual Exhibition of the Norwegian Association for Arts and Crafts, most recently in 2022. Her textiles have been acquired by the National Museum of Decorative Arts and Design, KODE Bergen and the National Museum.

Støttet av / supported by Regionale prosjektmidler og Kulturrådet